Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân người bệnh

1. Thu thập thông tin cá nhân

Phòng khám sẽ thu thập, lưu trữ, xử lý và quản lý thông tin của quý khách có thể bao gồm các thông tin sau: họ và tên, thông tin liên lạc, thông tin về tình trạng sức khỏe hay những vấn đề mà bạn cung cấp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Phòng khám sẽ sử dụng những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp bao gồm: họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ, thông tin về tình trạng sức
khỏe hay những vấn đề mà bạn cung cấp nhằm mục đích:

  • Hỗ trợ người bệnh giải đáp mọi thắc mắc băn khoăn liên quan đến các dịch vụ tại phòng khám.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ, đặt hẹn khám chữa bệnh cho người bệnh
  • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin giới thiệu dịch vụ mới, thông tin vềcác chương trình ưu đãi người bệnh, hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý
    khách đăng ký nhận email thông báo.

3. Trách nhiệm của chúng tôi trong việc quản lý thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết sử dụng các thông tin người bệnh đúng mục đích và phạm vi được nêu trong mục 2. Chúng tôi cam kết không chuyển giao, mua bán hay thực hiện bất cứ hành động nào dẫn đến việc thông tin người bệnh bị tiết lộ cho bất cứ cá nhân hay đơn vị khác mà chưa có sự cho phép của người bệnh.

4. Thời gian lưu trữ và bảo mật thông tin

Đối với thông tin cá nhân của người bệnh, chúng tôi sẽ lưu trữ vĩnh viễn và chỉ xóa đi các dữ liệu này nếu người bệnh có yêu cầu xóa bỏ hoặc từ chối tiếp nhận dịch vụ chăm sóc người bệnh nếu thấy không phù hợp bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu qua gmail phongkhambsvan@gmail.com, hoặc gọi điện thoại tới số 0982 107 595. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng thông tin cá nhân và quyết định của người bệnh, cam kết thực hiện xóa dữ liệu thông tin cá nhân của bạn khi nhận được yêu cầu của bạn.

Cập nhật ngày: 27/04/2021