LỊCH TIÊM PHÒNG UỐN VÁN CHO BÀ MẸ MANG THAI
Đối với phụ nữ nếu chưa tiêm hoặc không rõ tiền sử tiêm vắc xin có thành phần uốn ván thì lịch tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván gồm 5 mũi như sau:
+ Lần 1: Tiêm sớm khi có thai lần đầu hoặc trong độ tuổi sinh đẻ.
+ Lần 2: Ít nhất 1 tháng sau lần 1.​​​​​
+ Lần 3: Ít nhất 6 tháng sau lần 2 hoặc thời kỳ có thai lần sau.​
+ Lần 4: Ít nhất 1 năm sau lần 3 hoặc thời kỳ có thai lần sau.
+ Lần 5: Ít nhất 1 năm sau lần 4 hoặc thời kỳ có thai lần sau.
Nếu khoảng thời gian giữa các liều tiêm bị chậm, vượt quá khoảng thời gian theo lịch tiêm chủng thì tiêm mũi tiếp theo mà không cần tiêm lại từ đầu.

0982 107 595